Emsley Tromp deze week voor de rechter.

Willemstad staat Emsley Tromp deze week voor de rechter. De oud-directeur van de Centrale bank van Curacao en Sint Maarten wordt verdacht van een miljoenenfraude. De zaak tegen de “onderkoning”, zoals ie op het eiland wordt genoemd is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar witwassen en corruptie.

‘Gedupeerden Sint Maarten moeten haast maken met claim’

Eten, drinken, een veilige plek, schone kleren, een bed: de meeste inwoners op Sint Maarten zijn bezig met de eerste levensbehoeften en niet met het indienen van claims bij hun verzekeraar. Maar volgens contra-expert Eric Horssius is haast geboden. “Mobiliseer je, want er is reden om angstig te zijn dat net als in 1995 de verzekeringsmaatschappijen niet aan hun verplichtingen zullen voldoen.”

Lees meer…

Bron: EenVandaag

Eric Horssius: Consument kan niet altijd vertrouwen op Kifid

Schade-expert Eric Horssius (foto, Krantz & Polak Resolve) zei zaterdagavond in een uitzending van het tv-programma Kassa dat consumenten niet altijd kunnen vertrouwen op de uitspraak van het klachteninstituut Kifid. Horssius stond Daan van de Wege bij in een zaak tegen Univé.

Het tv-programma besteedde in november 2015 aandacht aan het verhaal van Daan van de Wege. Door een lekkage onder de badkamer ontstond bij hem grote schade onder de vloer door zwam- en schimmelvorming. Door de houten draagconstructie dreigde instortingsgevaar. De kosten voor het herstel bedragen € 30.000. Als Van de Wege aanspraak maakt op zijn schadeverzekering geeft Univé niet thuis. De complete claim wordt afgekeurd en ook Kifid beslist in eerste instantie in het voordeel van Univé.

Lees hier het volledige artikel…

Tijdens vliegreis gestolen laptop is wél verzekerd

Een laptop die vanuit het bagagevak van een vliegtuig wordt gestolen, valt wel degelijk onder de dekking van de verzekering.

Dat blijkt uit een beslissing die de klachtencommissie voor de financiële dienstverlening Kifid eerder deze maand heeft genomen, en waar de Consumentenbond aandacht aan schenkt.

Een man die bij zijn verzekeraar aanklopte omdat zijn laptop tijdens een vlucht was gestolen, kreeg in eerste instantie nul op rekest omdat hij volgens de verzekeraar voorzichtiger had moeten zijn. De laptop lag in het bagagevak en dus niet in het zicht van de man, redeneerde de verzekeraar: hij had voorzichtiger moeten zijn en de laptop onder de stoel voor zich moeten opbergen.

De klachtencommissie ging er niet in mee. De verzekeraar had in de polis duidelijk moeten maken dat de laptop tijdens de vlucht niet verzekerd is.

Aan de uitspraken van de Kifid wordt doorgaans navolging gegeven.

Gevaarlijke producten: wat kun je doen bij schade door kortsluiting, brand in de wasdroger, lekkende slang, vonkende broodrooster of smeltend plastic?

Stel de vonken slaan uit je broodrooster of je krijgt een lelijke snee in je hand omdat het mes van je keukenmachine plotseling afbreekt. Wie is dan aansprakelijk? En hoe krijg je de schade vergoed? Elke week worden er wel producten teruggeroepen omdat ze schade veroorzaken. Maar wat nu als je keuken is verbrand? Wat kun je doen als je een onveilig product hebt gekocht?

Gevaarlijke producten: schade claimen

Volgens artikel 6: 186 van het Burgerlijk Wetboek is een product onveilig als het niet de veiligheid biedt die je daarvan mag verwachten. Een gevaarlijk product kan schade veroorzaken aan andere spullen. Denk bijvoorbeeld aan een brandgat.

Maar je kunt er ook door gewond raken, bijvoorbeeld omdat een vonk of glassplinter in je oog komt. Al deze schade kun je verhalen. Daarnaast kun je ook andere schade claimen die het gevolg is van het ongeval, zoals gemiste inkomsten, kosten voor juridische hulp en smartengeld.

Er geldt wel één belangrijke voorwaarde: je moet het product normaal en volgens de gebruiksaanwijzing hebben gebruikt.

Wie is aansprakelijk?

Bij wie je vervolgens terecht kunt, hangt af van de hoogte van de schade. Bedraagt deze minder dan 500 euro – zoals bij de bovengenoemde voorbeelden – dan is de winkelier aansprakelijk. Deze is immers wettelijk verplicht om jou een deugdelijk apparaat te leveren.

Is de schade hoger, dan moet je de fabrikant aanspreken. Als het product in het buitenland gemaakt, dan is de importeur aansprakelijk, mits deze in Europa actief is.

Het maakt voor de claim niet uit of je de eigenaar, gebruiker of een omstander was.

Let wel: het gaat hier om schade als gevolg van het gebruik van het product. Voor een vergoeding van het aankoopbedrag van het onveilige product (zoals het broodrooster) moet je altijd contact opnemen met de winkelier.

Voorbeeldbrieven bij schade

Stuur de verkoper of fabrikant een klacht per aangetekende brief en vraag hem of haar om binnen twee weken te reageren. In deze brief geef je aan wat er is gebeurd, dat je schade hebt geleden en dat je deze vergoed wil hebben. Vergeet niet erbij te vermelden dat ook eventuele toekomstige schade als gevolg van het ongeval zult claimen.

Een handig hulpmiddel vormen de voorbeeldbrieven van Consuwijzer voor winkeliers en producenten.

Stuur waar mogelijk bewijzen van de schade mee. Voor sommige schadeposten gelden standaard tarieven.

Rechtsbijstandsverzekering

Blijft een reactie uit of ben je ontevreden over het antwoord van je rechtsbijstands-verzekering inschakelen, bel met ons voor de oplossing.

Een professionele partij, en dat is Krantz & Polak RESOLVE inschakelen is verstandig, want een schadeclaim indienen is vaak een ingewikkeld en tijdrovend traject. De belangen voor de tegenpartij kunnen groot zijn, omdat bij bijvoorbeeld een productiefout misschien nog meer slachtoffers zijn gevallen. Bovendien worden de zaken van de tegenpartij behandeld door een professionele verzekeraar, die gepokt en gemazeld is in schadezaken. Het is lastig om hier als particulier of MKB-er tegenop te boksen.

Melding bij NVWA

Om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen, is het ook verstandig om een melding te doen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze organisatie houdt toezicht op de veiligheid van producten en levensmiddelen.

Als een product niet aan de veiligheidseisen voldoet, kan de NVWA ingrijpen, door de producent te dwingen het product uit de handel te nemen. Ook kan de NVWA aan fabrikanten waarschuwingen geven en boetes opleggen.

Bron: www.z24.nl

Voorziening tegen cilindertrekken verplicht

Nieuw te bouwen woningen moeten een voorziening tegen de inbraakmethode ‘cilindertrekken’ hebben. Dankzij de gezamenlijke inzet van publieke en private partijen is deze preventieve maatregel tegen woninginbraak per 1 januari ingevoerd.

“Het is mooi dat partners gezamenlijk zijn opgetrokken om cilindertrek-beveiliging wettelijk te verplichten in de nieuwbouw”, aldus Landelijk ambassadeur aanpak woninginbraken Charlie Aptroot. “Zo zijn bewoners met een nieuwbouwwoning in de toekomst beter beschermd tegen deze veel voorkomende inbraakmethode.”

Om tot deze wijziging in het Bouwbesluit te komen hebben partijen, zoals de Normcommissie NEN 5096, de NEN, het CCV, brancheorganisaties, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie, de krachten gebundeld.

Al vele jaren is een forse stijging zichtbaar van de inbraakmethode ‘cilindertrekken’. Reden genoeg voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) om hier al in 2011 voor de nieuwbouw en iets later ook voor de bestaande bouw eisen aan te stellen. Dit keurmerk valt onder het beheer van het CCV. “Het Politiekeurmerk staat voor veel meer dan enkel een veilige woning. Zo wordt aan de omgeving van een woning ook eisen gesteld. Het is belangrijk dat het aantal woningen met een Politiekeurmerk door heel Nederland in nieuwbouwwijken toeneemt”, aldus Aptroot.

Cilindertrekken

Bij cilindertrekken (ook wel kerntrekken genoemd) wordt de cilinder of de kern van de cilinder uit de deur getrokken door er een schroef in te draaien en daar mechanische druk op te zetten. Hierdoor breekt de cilinder af. Op deze manier kan een inbreker binnen dertig seconden binnen zijn.

Gemiste inkomsten door vliegvertraging vergoed

Werkgever en zelfstandige kunnen tot ruim 5.000 euro claimen

Luchtreizigers kunnen nog meer claimen bij lange vertragingen. Zelfstandig ondernemers of werkgevers kunnen tot ruim 5.000 euro schade door extra kosten en gemiste inkomsten verhalen bij vliegmaatschappijen. Die moeten dan wel worden aangetoond.

De hoogste Europese rechter heeft dat bepaald. Vliegpassagiers konden individueel al compensatie tot 600 euro eisen als gevolg van geleden tijdverlies door vertragingen van tenminste drie uur. De luchtvaart kan zich bij pech ook niet meer beroepen op overmacht, aldus een eerdere uitspraak van datzelfde EU Hof van Justitie.

Het Europese Hof doet nu uitspraak op vragen van het hooggerechtshof van Litouwen in een zaak tegen Air Baltic. Een overheidsdienst vorderde 338 euro aan bewezen meerkosten terug, omdat twee werknemers bijna een dag vertraagd waren. De maatschappij weigerde te betalen.

Het Hof wijst op het luchtvaartverdrag van Montreal, dat ook in Nederland van toepassing is. ,,Aantoonbare vertragingsschade tot een maximum van 5.200 euro mogen werkgevers en eigen bv’s van reizigers voortaan verhalen, mits ze een zakelijk contract hebben met de vliegmaatschappij.”

Volgens EU-claim-juriste Ilona Maertzdorff is het voor het eerst dat op basis van een mondiaal verdrag uit 1999 bedrijven en instanties werkelijke schade van hun reizende medewerkers claimen. ,,Een arrest met grote gevolgen.”

De bestaande compensatie van 250 tot 600 euro al naar gelang de vliegafstand is volgens EU-wetgeving ook van toepassing als er geen zakenreiscontract is. ,,Tenzij er sprake is van buitengewone omstandigheden die de luchtvaart niet zijn aan te rekenen, zoals slecht weer, wilde stakingen, terreur en sabotage”, aldus Maertzdorff.

De luchtvaart, verenigd in IATA, heeft zich altijd fel verzet tegen ’oneerlijke en onredelijke regels’ om de consument te beschermen.

KIFID heeft gereageerd op uitzending KASSA

Kifid: “Wij kunnen niet in discussie gaan over individuele zaken. Vandaar deze korte verduidelijking op de door Kassa voorgelegde vragen zonder in te gaan op de bijzonderheden van de beslissing in de klachtzaak Van de Wege (foto)/ Univé. Kassa heeft de beschikking over deze uitspraak met de overwegingen van de Geschillencommissie. Daarin is vastgesteld dat verzekeraar kan weigeren om de schade uit te keren als de oorzaak niet kan worden vastgesteld; met andere woorden als niet kan worden vastgesteld dat de schade verzekerd is. Daarvoor is altijd een melding nodig voordat het gebrek wordt verholpen. Kifid heeft in deze zaak niet kunnen vaststellen dat consument tijdig de, overigens substantiële, schade heeft gemeld. Er zijn integendeel aanwijzingen dat pas na de start van de reparatie een melding is gedaan. Daarmee is de verzekeraar niet in de gelegenheid gesteld om de oorzaak en de omvang van de schade vooraf vast te stellen en te taxeren. Kifid onderzoekt niet zelfstandig, wat de oorzaak is. Dat kwam in deze zaak ook niet (meer) aan de orde. Om dezelfde reden speelde hier niet de vraag, of Univé benadeeld was doordat al met de reparatie was begonnen. Niet het standpunt van verzekeraar is gevolgd. Alleen kon niet de juistheid van het standpunt van de consument worden aangenomen, dat hij recht op vergoeding van zijn schade had.”

Lees het volledige artikel op vvponline.nl

Hennepkwekerij leidt tot schade en overlast, bel bij vermoedens de politie

Henneptelers veroorzaken regelmatig overlast in woningen en maken de buurt onveilig, aldus de politie. “Een kwekerij kan schade en overlast veroorzaken door lekkages, stank en schimmelvorming. Daarnaast is het brandgevaar groot. Vaak tappen henneptelers onverantwoord en onveilig elektriciteit af waardoor er soms levensgevaarlijke situaties ontstaan. Bovendien kosten deze kwekerijen ons allen geld. Het illegaal stroom aftappen door henneptelers leidt tot een hogere energierekening voor iedereen.”

Signalen van een hennepkwekerij zijn onder meer warme en vochtige muren, non-stop zoemende of brommende geluiden, afgeplakte ramen, ramen en gordijnen die nooit open gaan, stankoverlast in de vorm van henneplucht, bouwwerkzaamheden en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen, stroomstoringen op het elektriciteitsnet, zoals knipperende lampen of schommelingen in de stroomsterkte, continue condensvorming op de ruiten en bewoners die nooit of heel kort op vaste tijdstippen thuis zijn in combinatie met dit soort signalen.

Wie een hennepkwekerij vermoedt, wordt verzocht de politie te bellen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.