Vragen

Wat is en doet Vergoedingcontrole.nl?

Vergoedingcontrole.nl is een dynamisch en snel groeiend bedrijf dat zich heeft ontwikkeld tot toonaangevende controleur van door schadeverzekeraars verstrekte vergoedingen. Bij Vergoedingcontrole.nl treft u dan ook alle disciplines op het gebied van schadebehandeling in één hand. Van klantenservice tot schade-expertise tot specialist op het gebied van aansprakelijk- en verzekeringsrecht. Opvallend is dat wij onze diensten kosteloos (synoniem voor: gratis) ter beschikking stellen aan gedupeerde verzekerden en hun adviseurs.

Onze multidisciplinaire benadering en specialistische kennis van de sector maakt ons een waardevolle gesprekspartner met hart voor uw zaak.

In ons dienstenaanbod zijn we breed georiënteerd. Of u nu een advies nodig hebt of gefaciliteerd wilt worden in een schade vaststellingsprocedure, of u op zoek bent naar een ‘second opinion’ over een uitgekeerd schadebedrag  of gebruik wilt maken van rechtsbijstand: Vergoedingcontrole.nl is uw partner. Uiteraard bieden wij een breed pakket aan controle- en taxatiediensten en bezetten daarmee in de schadecontrolemarkt de marktleiderspositie.

U kunt volledig vertrouwen op onze expertise en betrokkenheid. Een superieure dienstverlening staat in onze beleving aan de basis van een succesvolle samenwerking. Wij tonen oprechte aandacht voor uw schade dossier en verdiepen ons diepgaand in wat u van ons verlangt. Op die manier komen we, op basis van onze innovatieve diensten, altijd tot maatwerkoplossingen. Zo halen we er altijd het maximale voor u uit.
In dat kader beschikt u te allen tijde over een vast aanspreekpunt bij Vergoedingcontrole.nl. Een bevlogen en professionele medewerker die maximaal op uw schade is betrokken. Intussen blijven wij investeren in verbetering van de schadeverzekeringsmarkt. Immers, alleen het beste is goed genoeg voor u.

Hoe neem ik contact op?

Tip: doet u eerst onze Zelftest, en neem vervolgens contact met ons op.

Vergoedingcontrole
Boteyken 349 te Utrecht/De Meern
Postbus 237, 3454 ZL Utrecht/De Meern
telefoon: 088-010 78 18
Fax        030-666 26 75

info@vergoedingcontrole.nl

KvK-nummer 32140794

Heb ik ECHT, in het geheel geen kosten bij jullie?

Exact!

Zijn jullie niet te kritisch op verzekeraars?

Over kritiek die wij leveren is goed nagedacht. Waar de afwikkeling goed gebeurt, zwijgen wij. Als het echter nodig is laten wij ons horen. Namens de verzekerden die tekortkomen of tekort gekomen zijn. Belangrijk is dat wij alle, ons voorgelegde zaken zorgvuldig bestuderen en de schadeomvang zelf berekenen of laten controleren. Als u denkt dat wij de enigen zijn die kritiek hebben, dan vergist u zich. Kijk eens naar deze folder (“Rechtsbijstand na brand”) van -verzekeraar- de D.A.S. “Na een schadegeval (brand, waterschade, diefstal, storm,…) stelt de expert van de Brandverzekeringsmaatschappij van een D.A.S.-makelaar, de verzekerde een vergoeding voor van € 13.634,14. De D.A.S.-makelaar vindt dat de verzekerde klant met recht en reden een veel hoger bedrag kan eisen. Hij geeft een expertisebureau opdracht een tegenexpertise uit te voeren. Op grond hiervan verkrijgt onze verzekerde van zijn ‘Brand’-maatschappij een totale schadevergoeding van € 26.648,55”. Zoals gezegd wordt de tegen expertise kosteloos uitgevoerd. Op internet zijn er trouwens volop websites te vinden die bol staan van klachten op het gedrag en schaderegelingsbeleid van verzekeringsmaatschappijen.

Ter verdediging van de verzekeraars, voeren zij wel aan dat de stroom van nieuwe wetgeving zorgt voor aanhoudende druk op het management van verzekeraars en legt een aanzienlijk beslag op kostbare middelen. Dit, in combinatie met de noodzaak van innovatie, verlies van productkennis en eisen van aandeelhouders, op deze sterk concurrerende markt, heeft sommige verzekeraars er inmiddels toe aangezet om hun engagement en betrokkenheid bij gedupeerden vaarwel te zeggen.

De macht verschuift echter steeds verder naar de consument en afnemer van de producten. Voor succes is, naast een flinke dosis geduld, een langjarige investering nodig en een diepgaand begrip van het toenemende verzet tegen deze houding van verzekeraars.Kritiek is een logisch element in het verbeteren van de verzekeringsmarkt.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen mijn verzekeraar?

Na dat u de -op deze site aangegeven- zelftest heeft gedaan, kunt u bezwaar maken. Klk hier om eenvoudig uw kans op succes te testen.

Nu even kort. Hoe werkt het bij jullie?

Wij maken schadevergoeding niet simpel, maar wel beter.

Hoe staat mijn verzekeraar bekend als het gaat om schadebehandeling?

Een prima manier om uit te vinden hoe uw verzekeraar schade afhandelt, is vragen van informatie aan contra-experts. Zij hebben geregeld van doen met de schadebehandelaars en onderzoekers van verzekeringsmaatschappijen. Op het gebied van schadeafhandeling zijn zij de best geïnformeerde partij.

Hoe lang gaan de verschillende procedures duren?

Wij maken ons sterk om de eventuele procedures zo kort mogelijk te houden. Wij zien in de praktijk dat, waar wij optreden, met verzekeraars goede en finale regelingen voor u te treffen zijn.
Wie verwikkeld is in een zakelijk conflict, heeft behoefte aan een snelle, doeltreffende oplossing. Wij realiseren ons dat terdege. Wij kunnen u -kosteloos- helpen bij het zelf oplossen van geschillen, zonder de vervelende gang naar rechter of KiFiD.

Is bezwaar maken tegen zo'n grote verzekeringsmaatschappij wel zinvol?

Per jaar worden in Nederland zo’n 3.000.000 schades gemeld bij de schadeverzekeraars. Door gedupeerden wordt echter gedacht dat de schadebehandeling foutloos en volgens feilloze protocollen wordt uitgevoerd. Dat is niet waar!  Verzekeraars blijken op het gebied van het correct vergoeden van schade niet goed te presteren. Door ingewikkelde wet- en regelgeving en nog ingewikkelder verzekeringsvoorwaarden kan er een kloof ontstaan tussen uw rechtvaardigheidsgevoel en het waarmaken ervan. Wij laten u zien dat polis, wet- en regelgeving vaak geen hindernis vormen maar juist kansen bieden. Er bestaat geen twijfel over dat de gedupeerde verzekerde die te weinig krijgt uitbetaald, tekort wordt gedaan. Bezwaar maken tegen de vastgestelde schadevergoeding kan dus zeker zin hebben en is daarom een zakelijk juiste beslissing. Vergoedingcontrole kijkt liever naar de mogelijkheden binnen het recht dan naar obstakels. Wij adviseren u hier graag over. Wij begrijpen wat uw doelen zijn en vertalen dat naar praktische oplossingen en werkbare adviezen.

Door onze praktijkervaring in verschillende vakgebieden, leggen we samen met u een perfecte verbinding tussen theorie en praktijk. Het resultaat is een -sterk- verbeterde schadevergoeding.

Onze multidisciplinaire benadering en specialistische kennis van de sector maakt ons een waardevolle gesprekspartner met hart voor uw zaak.

In een markt die zich kenmerkt door een dominante dicterende partij en begrensde financiële mogelijkheden bij gedupeerde verzekerden zien gedupeerden zich geplaatst voor een taak waar zelfs de meest doorgewinterde ondernemer of particulier zich nog wel eens achter de oren zou krabben. Wij nemen al dat werk uit uw handen.

U geeft ons het bericht of de brief van de verzekeraar waarin de beslissing staat op uw schademelding. Het maakt ons daarbij niet uit of u gedupeerde, verzekerde, raadgever of bezorgd familielid bent. U laat ons controleren of bezwaar tegen de beslissing mogelijk en zinvol is. Als dat zo is gaan experts vervolgens zonder omweg op hun doel af. Krijgt u na deze acties, klacht of bezwaar gelijk? Dan ontvangt u de suppletie uitkering en betaalt u ons niets: de verzekeraar betaalt ons de voorgeschoten expertise-kosten. Krijgt u ongelijk? Ook dan betaalt u niets, wij nemen ons verlies. U en wij hebben zodoende hetzelfde belang: niet alleen gelijk hebben, maar ook gelijk krijgen.

Is mijn probleem niet te klein om door jullie behandeld te worden?

U kunt bij ons ook terecht voor alle schijnbaar pietluttige beslissingen, bijvoorbeeld afwijzing van de schade aan uw verzekerde GSM, reisbagage of wateroverlast. Wij maken –als dat de uitkomst is van onze analyse- voor u ook bezwaar tegen de door de verzekeraars toegepast aftrek van onderverzekering, eigen schuld of afschrijving.

Warme betrokkenheid is tekenend voor onze manier en mentaliteit van werken.
Helder cijferwerk en nuchtere analyses zijn de primaire voorwaarden voor het nemen van de beste besluiten. Als dan blijkt dat u bijvoorbeeld Euro 50,– tekort komt dan mag u volledig op ons rekenen.

Wat doet Vergoedingcontrole.nl niet?

We zijn geen adviseurs met betrekking tot ziektekosten (zorgverzekeringen) en daarmee samenhangende vergoedingen. Wij kennen de vergoedingsplicht van uw ziektekostenverzekeraar onvoldoende om u goed van dienst te zijn. Het geven van dergelijke adviezen is een ander vak, waarvoor u uitstekend bij andere adviseurs, patientenverenigingen of belangenorganisaties terecht kunt.

Indien u problemen heeft met uw rechtsbijstandverzekering of assistentie wil in de discussie omtrent het werkelijk zelf en vrij kiezen van uw eigen advocaat, bestaat er sinds jaar en dag deskundige hulp in de vorm van LegalAidWatch.nl

Wanneer en hoe kan ik mij aanmelden bij Vergoedingcontrole.nl?

Wanneer uit de op deze website geplaatste zelftest blijkt dat u voldoende reden heeft om zich te beklagen over de schadeafhandeling of schadebehandeling kunt u zich -voor kosteloze assistentie- aanmelden. Bij twijfel of vragen neemt u eenvoudig contact met een van onze medewerkers op. Vragen staat bij ons vrij en wij staan u graag te woord!

Hoe lang duurt het voordat de verzekeringsmaatschappij zal uitbetalen?

Wij stellen ons eerlijk en fair namens u op tegen de verzekeraar. Vanzelfsprekend is onze eerste opdracht om de schadeomvang correct vast te stellen en vervolgens te bezien of wij de verbeterde schadevergoeding in overleg aan u betaald kunnen krijgen. In de meeste gevallen  werken wij, onze experts en juristen overigens wel graag samen met verzekeraars. Het resultaat is veelal een constructieve pragmatische regeling waar alle partijen baat bij hebben. Uw belang staat daarbij ALTIJD voorop.

Hoe kan het dat jullie vooraf geen enkele bijdrage of vergoeding aan mij vragen?

Wij geloven in een goed functionerende verzekeringsmarkt. U bent anders dubbel ‘de klos’. Wij nemen grote risico’s hiermee, maar geloven in deze aanpak, waarbij iedereen toegankelijk zijn/haar weg naar correcte en rechtvaardige afhandeling door verzekeraars kan vinden.

Wat is het tarief om namens mij de schadeomvang te taxeren en de (bijbetaling) te claimen?

Deelname aan deze controle kost u niets. Het belooft een juiste en hogere schadevergoeding voor u op te leveren.

Ik heb een klacht over mijn verzekeraar. Wat kan ik zelf doen?

Deze vraag beantwoorden wij met een wedervraag: Waarom zou u zelf alle moeite doen, als er een deskundige knecht kosteloos tot uw beschikking staat?

Enfin, in het geval dat u zich zelf wenst te beklagen verwijzen wij u naar de de site van de Consumentenbond. Klik “Ik heb een klacht over mijn verzekeraar. Wat kan ik doen?” aan, en volg de adviezen op.

Hoe zit het met de informatieverstrekking door de verzekeraar aan mij?

Welke informatie u van de verzekeraar ontvangt, is afhankelijk van de situatie. Bij alle schadegevallen is het uitgangspunt dat u en de verzekeraar moeten kunnen beschikken over dezelfde gegevens. Dat betekent dat de verzekeraar u vraagt om informatie en dat u informatie van hem ontvangt. De verzekeraar zal altijd aangeven waar u inlichtingen kunt krijgen, wie de zaak behandelt en wie afschriften krijgt van gestuurde brieven. Dat kan bijvoorbeeld uw assurantietussenpersoon zijn. De verzekeraar zal u niet onnodig lang op een eerste bericht laten wachten. U ontvangt binnen twee weken na de schademelding een ontvangstbevestiging, of bericht over de stand van zaken van uw schademelding.

Hebben jullie tips voor mij om succesvol te klagen of bezwaar te maken over mijn vergoeding?

Voor een succesvol bezwaar hebben we drie algemene tips.  Doe ook de zelftest (check) om te beoordelen of bezwaar maken tegen beslissing van uw verzekeraar zinvol is.

Tip 1: Draag harde feiten aan
De meeste winst is te behalen met het aandragen van harde feiten. Verzekeraars zijn vaak goed op de hoogte van de polisvoorwaarden, maar waarderen de situatie en schade niet altijd goed. Geef ons inzicht in de relevante feiten met een zo concreet mogelijke onderbouwing. Eventueel volstaat u met de opmerking: “ik wil graag vrijblijvend en kosteloos overleg om de situatie goed aan uw experts uit te leggen”.

Tip 2: schakel een deskundige in
Als er veel op het spel staat, is het verstandig een eigen deskundige in te schakelen. Die weet welke feiten er toe doen en zal u behoeden uw eigen idee als feit te gebruiken.

Tip 3: lift mee op uitspraken
Zoek naar uitspraken van KiFiD en rechters die zijn gedaan in vergelijkbare situaties waarvan u kunt profiteren.

Ik loop schade op door het handelen van de overheid, kunnen jullie helpen?

Wist u dat  rechtmatig overheidshandelen in de praktijk regelmatig leidt tot schade? Dat valt nu eenmaal niet te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan wegwerkzaamheden of het verleggen van kabels en leidingen. In Nederland is algemeen geaccepteerd dat de overheid in bepaalde gevallen schade die individuen lijden als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een publiekrechtelijk taak of bevoegdheid, moet vergoeden. Deze vergoeding wordt ook wel ‘nadeelcompensatie’ genoemd. Wij controleren –ook gratis!- deze nadeelcompensatie voor u.