Horssius dagvaardt Achmea om ‘onwettige eisen’ aan schade-experts

Ombudsman Schadeverzekeringen Eric Horssius (contra-expert.nl) verhevigt de juridische strijd met Achmea. De schade-expert dagvaardt de verzekeraar en eist dat Achmea ook niet aan NIVRE of andere brancheorganisaties verbonden contra-experts accepteert. Horssius wil dat de rechter een boete van € 10.000 oplegt voor elke keer dat de verzekeraar toch zo’n vrije expert weigert.

Volgens Horssius krijgen consumenten van Achmea niet de bescherming waar ze wettelijk recht op hebben. De labels Avéro, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis maakten een halfjaar geleden bekend strengere eisen te stellen aan de benoeming van contra-experts. Voortaan moeten alle schade-experts die Achmea-klanten bijstaan lid zijn van NIVRE, of een vergelijkbare branchevereniging.

Lees verder op amweb.nl

Uitspraak Kifid: fraude inboedelpolis; alleen echte onderzoekskosten in rekening brengen

Interpolis wees een schadeclaim voor een beschadigde bank af. In 2 schademeldingen spraken verzekerden elkaar tegen. Kifid vindt de verdenking van fraude terecht, maar vindt dat een rekening aan de consument voor 532 euro aan fraudeonderzoek niet door de beugel kan. Dat zijn niet de daadwerkelijke kosten. In 2016 werd vanuit het Verbond van Verzekeraars een lik-op-stukbeleid gelanceerd waarbij aan fraudeurs een vast bedrag van 532 in rekening kan worden gebracht.

Een consument heeft zich bij Kifid beklaagd over de afhandeling van een schadeclaim op zijn inboedelverzekering bij Interpolis. De verzekeraar vindt dat er sprake is van fraude.  De verzekeraar brengt voor het fraudeonderzoek 532 euro in rekening bij de consument. Dat zijn niet de daadwerkelijke kosten. De Geschillencommissie concludeert dat de verdenking van fraude terecht is, maar oordeelt dat de verzekeraar alleen de kosten in rekening mag brengen die daadwerkelijk en redelijkerwijs gemaakt zijn voor het fraudeonderzoek tegen deze verzekerde. In deze klacht heeft de verzekeraar niet aangetoond dat voor het fraudeonderzoek daadwerkelijk kosten zijn gemaakt. De consument hoeft de onderzoekskosten daarom niet te betalen. Lees meer

Eén miljoen verhaald op verzekeringsfraudeurs

Het klinkt goed, maar toch deugt het niet. In een ronkend artikel slaat SODA zich op de borst en laat optekenen:

“In twee jaar tijd is meer dan een miljoen euro bij verzekeringsfraudeurs opgehaald in de vorm van een standaard schadevergoeding van 532 euro.

De uitvoering namens de verzekeraars is in handen van SODA, Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling.

De fraudes betreffen kleine bedragen, tot maximaal een paar duizend euro. Verzekeraars die fraude vermoeden, doen eerst zelf een onderzoek. Bij constatering van fraude sturen ze de verzekerde een laatste kennisgeving. Een paar dagen later krijgt SODA de gegevens en dezelfde dag stuurt SODA een aansprakelijkstelling plus een instructie voor de betaling van 532 euro. Deze 532 euro is een standaard schadevergoeding voor de indirecte schade vanwege interne werkzaamheden bij de verzekeraar. Daarbovenop kan eventueel overige schade worden verhaald. De fraudeur is verplicht om deze schade ter vergoeden. Dit is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de veroorzaker van schade die hem is aan te rekenen, verplicht is om de schade te vergoeden. De aanpak is succesvol, want meer dan twee derde van de fraudeurs betaalt meteen of treft een betalingsregeling. Los hiervan kan de verzekeraar aangifte doen bij de politie. Een eventueel strafrechtelijk proces staat los van de vordering via SODA. SODA houdt zich niet alleen bezig met aansprakelijkstelling bij verzekeringsfraude, maar ook bij onder andere winkeldiefstal en brandstofdiefstal”

(bron: https://www.plusonline.nl/verzekeringen/een-miljoen-verhaald-op-verzekeringsfraudeurs)

De stelligheid waarmee SODA meent dat verzekerden deze boete moeten betalen (SODA stelt zelfs dat dit in het Wetboek is geregeld) is FOUT!. Teveel blijkt namelijk dat verzekeraars verzekeren ten onrechte beschuldigen van fraude. Fraude kan slechts worden vastgesteld door de rechter. Het is onvoldoende dat vermoedens van verzekeraars de verplichting opleveren om een boete op te leggen. Verzekeraars hebben geen rol in het strafproces, verzekeraars zien vergissingen als fouten en verzekeraars laten hun eigen onderbuikgevoel een belangrijke rol spelen. Wij helpen u graag met afhouden van de boete en het eventueel niet vergoeden van de geleden schade.

Rechter: Vermoeden van fraude onvoldoende om hele claim te stuiten

Senior Schade-expert bij Krantz & Polak RESOLVE, Financier van procedures tegen wanpresterende schadeverzekeraars.

Vraagtekens bij de opgegeven waarde en leeftijd van een wasmachine en al dan niet afgevoerde matrassen zijn onvoldoende om een schadeclaim voor brand af te wijzen. Dus moet Achmea alsnog bijna € 16.000 betalen aan schade-uitkering voor een verbrande inboedel, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Gelderland.

In de kwestie draait het om de eigenaar van een loonbedrijf uit Appingedam. Op 8 december 2015 breekt er een flinke brand uit in de woning van de ondernemer, amper twee jaar nadat zijn bedrijfspand grotendeel werd verwoest door een fikse storm. Lees meer

Emsley Tromp deze week voor de rechter.

Willemstad staat Emsley Tromp deze week voor de rechter. De oud-directeur van de Centrale bank van Curacao en Sint Maarten wordt verdacht van een miljoenenfraude. De zaak tegen de “onderkoning”, zoals ie op het eiland wordt genoemd is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar witwassen en corruptie.

‘Gedupeerden Sint Maarten moeten haast maken met claim’

Eten, drinken, een veilige plek, schone kleren, een bed: de meeste inwoners op Sint Maarten zijn bezig met de eerste levensbehoeften en niet met het indienen van claims bij hun verzekeraar. Maar volgens contra-expert Eric Horssius is haast geboden. “Mobiliseer je, want er is reden om angstig te zijn dat net als in 1995 de verzekeringsmaatschappijen niet aan hun verplichtingen zullen voldoen.”

Lees meer…

Bron: EenVandaag

Eric Horssius: Consument kan niet altijd vertrouwen op Kifid

Schade-expert Eric Horssius (foto, Krantz & Polak Resolve) zei zaterdagavond in een uitzending van het tv-programma Kassa dat consumenten niet altijd kunnen vertrouwen op de uitspraak van het klachteninstituut Kifid. Horssius stond Daan van de Wege bij in een zaak tegen Univé.

Het tv-programma besteedde in november 2015 aandacht aan het verhaal van Daan van de Wege. Door een lekkage onder de badkamer ontstond bij hem grote schade onder de vloer door zwam- en schimmelvorming. Door de houten draagconstructie dreigde instortingsgevaar. De kosten voor het herstel bedragen € 30.000. Als Van de Wege aanspraak maakt op zijn schadeverzekering geeft Univé niet thuis. De complete claim wordt afgekeurd en ook Kifid beslist in eerste instantie in het voordeel van Univé.

Lees hier het volledige artikel…

Tijdens vliegreis gestolen laptop is wél verzekerd

Een laptop die vanuit het bagagevak van een vliegtuig wordt gestolen, valt wel degelijk onder de dekking van de verzekering.

Dat blijkt uit een beslissing die de klachtencommissie voor de financiële dienstverlening Kifid eerder deze maand heeft genomen, en waar de Consumentenbond aandacht aan schenkt.

Een man die bij zijn verzekeraar aanklopte omdat zijn laptop tijdens een vlucht was gestolen, kreeg in eerste instantie nul op rekest omdat hij volgens de verzekeraar voorzichtiger had moeten zijn. De laptop lag in het bagagevak en dus niet in het zicht van de man, redeneerde de verzekeraar: hij had voorzichtiger moeten zijn en de laptop onder de stoel voor zich moeten opbergen.

De klachtencommissie ging er niet in mee. De verzekeraar had in de polis duidelijk moeten maken dat de laptop tijdens de vlucht niet verzekerd is.

Aan de uitspraken van de Kifid wordt doorgaans navolging gegeven.

Gevaarlijke producten: wat kun je doen bij schade door kortsluiting, brand in de wasdroger, lekkende slang, vonkende broodrooster of smeltend plastic?

Stel de vonken slaan uit je broodrooster of je krijgt een lelijke snee in je hand omdat het mes van je keukenmachine plotseling afbreekt. Wie is dan aansprakelijk? En hoe krijg je de schade vergoed? Elke week worden er wel producten teruggeroepen omdat ze schade veroorzaken. Maar wat nu als je keuken is verbrand? Wat kun je doen als je een onveilig product hebt gekocht?

Gevaarlijke producten: schade claimen

Volgens artikel 6: 186 van het Burgerlijk Wetboek is een product onveilig als het niet de veiligheid biedt die je daarvan mag verwachten. Een gevaarlijk product kan schade veroorzaken aan andere spullen. Denk bijvoorbeeld aan een brandgat.

Maar je kunt er ook door gewond raken, bijvoorbeeld omdat een vonk of glassplinter in je oog komt. Al deze schade kun je verhalen. Daarnaast kun je ook andere schade claimen die het gevolg is van het ongeval, zoals gemiste inkomsten, kosten voor juridische hulp en smartengeld.

Er geldt wel één belangrijke voorwaarde: je moet het product normaal en volgens de gebruiksaanwijzing hebben gebruikt.

Wie is aansprakelijk?

Bij wie je vervolgens terecht kunt, hangt af van de hoogte van de schade. Bedraagt deze minder dan 500 euro – zoals bij de bovengenoemde voorbeelden – dan is de winkelier aansprakelijk. Deze is immers wettelijk verplicht om jou een deugdelijk apparaat te leveren.

Is de schade hoger, dan moet je de fabrikant aanspreken. Als het product in het buitenland gemaakt, dan is de importeur aansprakelijk, mits deze in Europa actief is.

Het maakt voor de claim niet uit of je de eigenaar, gebruiker of een omstander was.

Let wel: het gaat hier om schade als gevolg van het gebruik van het product. Voor een vergoeding van het aankoopbedrag van het onveilige product (zoals het broodrooster) moet je altijd contact opnemen met de winkelier.

Voorbeeldbrieven bij schade

Stuur de verkoper of fabrikant een klacht per aangetekende brief en vraag hem of haar om binnen twee weken te reageren. In deze brief geef je aan wat er is gebeurd, dat je schade hebt geleden en dat je deze vergoed wil hebben. Vergeet niet erbij te vermelden dat ook eventuele toekomstige schade als gevolg van het ongeval zult claimen.

Een handig hulpmiddel vormen de voorbeeldbrieven van Consuwijzer voor winkeliers en producenten.

Stuur waar mogelijk bewijzen van de schade mee. Voor sommige schadeposten gelden standaard tarieven.

Rechtsbijstandsverzekering

Blijft een reactie uit of ben je ontevreden over het antwoord van je rechtsbijstands-verzekering inschakelen, bel met ons voor de oplossing.

Een professionele partij, en dat is Krantz & Polak RESOLVE inschakelen is verstandig, want een schadeclaim indienen is vaak een ingewikkeld en tijdrovend traject. De belangen voor de tegenpartij kunnen groot zijn, omdat bij bijvoorbeeld een productiefout misschien nog meer slachtoffers zijn gevallen. Bovendien worden de zaken van de tegenpartij behandeld door een professionele verzekeraar, die gepokt en gemazeld is in schadezaken. Het is lastig om hier als particulier of MKB-er tegenop te boksen.

Melding bij NVWA

Om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen, is het ook verstandig om een melding te doen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze organisatie houdt toezicht op de veiligheid van producten en levensmiddelen.

Als een product niet aan de veiligheidseisen voldoet, kan de NVWA ingrijpen, door de producent te dwingen het product uit de handel te nemen. Ook kan de NVWA aan fabrikanten waarschuwingen geven en boetes opleggen.

Bron: www.z24.nl