Ons verdienmodel

CONTROLEER UW WERKELIJKE SCHADEHOOGTE.

(Hoe kan je weten, zonder na te meten?)

Op welke manier gaan wij namens u om een verbeterde schadevergoeding vragen?  Een goed begin is het halve werk. Wij laten eerst uw juiste vergoeding berekenen. Daarna vragen wij de verzekeraar het bedrag wat u tekort komt aan u te betalen. Desnoods gaan wij de wijze van schadebehandeling ter discussie stellen Dat doen wij allemaal gratis, kosteloos en voor niets. Als dat niet help gaan wij ons zakelijker opstellen. De volgende fase is een klacht indienen bij uw verzekeraar. Ook klagen of bezwaar maken kost u niets, Al onze werkzaamheden in deze fases kosten u GEGARANDEERD geen geld. Als dat allemaal geen positief resultaat oplevert, gaan wij ons zakelijker opstellen.

De fase van het bezwaar maken (bijvoorbeeld bij het KiFiD), of een beroep instellen, of ook een gerechtelijke procedure aanspannen; KAN kosten met zich meebrengen die u echter uitsluitend betaald van de de extra opbrengst van uw schadevergoeding. Wij werken dus altijd zonder verborgen kosten voor u*
Onze afspraken met u zijn glashelder (U komt immers al geld te kort): het mag u niets kosten.

Daarin onderscheiden wij ons van andere experts of contra-experts.

Aangezien wij echter niet van de lucht kunnen leven, hebben wij voor de fase bij KiFiD of rechter een ‘verdienmodel’ wat u zal bevallen.

Uitleg inzake het verdienmodel om alle aanzienlijke kantoorkosten te betalen en bijvoorbeeld experts, juristen en advocaten bij uw zaak te betrekken.

voorbeeld 1:

LET OP: het verdienmodel geldt UITSLUITEND bij zaken die door ons voor KiFiD of rechter worden gebracht. Het controleren, taxeren, vriendelijk doch zakelijk corresponderen, klagen en bezwaarmaken (wat altijd vooraf gaat) is GEGARANDEERD VOLLEDIG KOSTELOOS!

Ons verdienmodel op basis van 15% vergoeding:
Wij vorderen namens u een tekort van 1.000 Euro. U krijgt (of na een minnelijk traject of  na procederen en aldus uitspraak van de rechter)  750 Euro vergoed. Wij houden dan maximaal 15% van 750 Euro =  112,50 Euro (en 21% BTW over deze 112,50 Euro  = 23,63 Euro BTW)  en dat maakt een totaal van 136,13 Euro.Het overgrote deel komt u ten goede.

Met andere woorden:
U heeft €1000,- verloren aan een tekortschietende schadevergoeding
U krijgt € 750,- vergoed (als regeling of van de rechter)
15% van die € 750,- is voor ons (+ 21% BTW van deze 15%)
De rest is geheel van u.

voorbeeld 2:
Ons verdienmodel op basis van 15% vergoeding:
Wij claimen namens u een tekort van 1.000 Euro  U krijgt (ook na het traject bij KiFiD of rechter)  0 Euro vergoed. Wij brengen u dan GEEN kosten (hoe ook genaamd) in rekening! Immers 15% van 0 Euro is nihil.

Wij werken samen met vooraanstaande schade-experts, juristen en advocaten. Als de procedure het toelaat zullen wij SEPARAAT de kosten van dergelijke specialisten op de voet van art. 6:96 lid 2 sub b eb sub c BW vergoed proberen te krijgen.LET OP: deze kosten raken uw schadevergoeding niet. Of deze kosten nu wel of niet worden vergoed, u krijgt betaald volgens het hierboven staande model.