Over ons

Het vaststellen van de juiste omvang van de schade, de bijkomende kosten en overige verzekerde schade, vereist inlevingsvermogen en deskundigheid. Deze eigenschappen ontbreken meer en meer bij verzekeraars. Wij maken, in heel Nederland, voor u een berekening ter controle van uw vergoeding. Ook maken wij contra- of alternatieve berekeningen van de werkelijk verzekerde schade. Wij noemen dat vergoedingcontrole NIEUWE STIJL.

Ongeveer 90% van schadevergoedingen, op het gebied van brand-, water-, diefstal-, storm- en bedrijfsschade, worden door onze inspanningen uiteindelijk flink hoger. Zelfs als ze zijn vastgesteld door experts. Ook als de verzekeraar zegt dat de schadevaststelling definitief is. Anders dan u, weten wij hoe het werkt en waar u recht op heeft bij schade. Wij helpen, ook als u al een schadevoorstel heeft ontvangen of zelfs betaald gekregen. Profiteer van onze ervaring, neem afscheid van misplaatste goedgelovigheid. U heeft recht op een juiste schadevergoeding. Niet meer en niet minder!

‘Iedereen weet wat schade is… behalve verzekeraars’

Wie werkt maakt fouten. Ook schadeverzekeraars en de voor hen werkende schade-experts. Als het ontbreekt aan controle worden er meer fouten gemaakt. Met allerlei, zorgvuldig bedachte, hindernissen probeert de verzekeraar u van een onafhankelijke beoordeling van de werkelijk geleden schade af te houden:

  • U mag een eigen-deskundige inschakelen, maar dat wordt voor u een dure grap;
  • U mag een eigen-deskundige inschakelen, maar dan praten wij niet meer met u;
  • U mag een eigen-deskundige inschakelen, maar dan verminderen wij ons voorstel;
  • U mag een eigen-deskundige inschakelen, maar hoger dat het aangeboden schadebedrag wordt het NOOIT;
  • U mag een eigen-deskundige inschakelen, maar dan duurt de afwikkeling veel langer;
  • U mag een eigen-deskundige inschakelen, maar dat zijn allemaal collega’s van ons;
  • U mag een eigen-deskundige inschakelen, maar die zijn lid van onze vereniging;
  • U mag een eigen-deskundige inschakelen, ik heb een aantal namen voor u, daar mag u uit kiezen;
  • U mag een eigen-deskundige inschakelen, maar die moet wel uit de buurt komen.

Als de schade slechts door u en een expert van de verzekeraar is vastgesteld, is de kans groot dat u te weinig schadevergoeding ontvangt. Onze schade-experts en  juristen kennen de weg in het verzekeringsproces. Het controleren van verzekeraars, hun experts en het maken van bezwaar tegen een te lage vergoeding, was nooit gemakkelijker! Onze ervaring en deskundigheid staat een gedupeerde, zijn assurantie-adviseur, diens advocaat of accountant kosteloos ter beschikking. Doel is u het schadebedrag te bezorgen waar u recht op heeft.

Een schadeafwikkeling  zonder juiste onderbouwing is per definitie onjuist. U doet uzelf, uw bedrijf of uw cliënt daarmee tekort. Wij maken voor u overtuigende schade berekeningen. Wij leggen deze calculaties aan de verzekeraar voor. Ook maken wij  -voor u kosteloos-contra- of alternatieve berekeningen van de werkelijk verzekerde schade. Daar zijn we bovenmatig goed in. Dat blijkt uit het feit dat onze werkzaamheden altijd een verhoogde, verbeterde en eerlijker  vergoeding opleveren.

Wij vormen het onderscheid tussen geld tegoed of geld op de bank.  U heeft recht op een juiste schadevergoeding. Niet meer en niet minder!

Geen verborgen kosten

Ook het opstellen van een klacht of bezwaarschrift aan de directie van de betreffende verzekeraar rekenen wij tot ons service. Of het samenstellen van een bezwaar/beroepschrift bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (zie: www.kifid.nl), maken deel uit van onze kosteloze dienstverlening. Vanzelfsprekend wordt ALTIJD eerst toestemming aan u gevraagd bij het zetten van dergelijke stappen. Wij  werken transparant en overzichtelijk aan uw dossier.

Niet eens met de vastgestelde schadevergoeding of de afwijzing? Doe de zelftest.

Voordelen van zo’n Zelftest©

• Een zinvol bezwaar leidt tot een hogere slagingskans;
• De keuze wordt u eenvoudig gemaakt;
• Wordt de beslissing herzien? Dan heeft dat een positieve invloed op uw rechtvaardigheidsgevoel en portemonnee!